Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 5 March 2009

Seminars : หัวข้ออบรมสัมมนา

Seminars : หัวข้ออบรมสัมมนา

Seminars
At present we are offering five seminars. They are:
Passion and Fire - Holy Spirit Encounter Meetings
Eagle Training Schools
Moving In The Anointing
Healing The Brokenhearted
Father Of Mercy
Living Beyond Poverty And Lack
God's End-Time Champions
*NEW* Ministering to Widows, Divorcees and the Fatherless Most of these seminars can be done at a camp, as a one-day seminar or over four sessions. If you are interested please contact.

Moving in the Anointing
Includes topics such as:
What Does Revival Look Like?
How To Catch The Wind
Doing Warfare God's Way

Travail - The Prayer That Brings To Birth Intensely Practical.
Focus on imparting and moving in the anointing.
I have seen this seminar radically impact and change peoples lives and lift whole churches out of the mundane rituals of religion to become communities teeming with God's life.

Healing the Brokenhearted : รักษาอาการอกหัก รักคุด
Includes topics such as:
The Importance Of A Father's Love
Coming Out Of The Prison Of Unforgiveness
Deliverance from Rejection, Loneliness, Isolation And Abandonment
Breaking The Shackles Of Shame

Creative dance and prophetic stories designed to reach the heart. Intensely practical. Focus on ministering to the brokenhearted and seeing them healed. Learn how to minister.
Few people realize the importance or significance of their relationship with their Father. I have seen more deep healing in people from this one message than any other.
The following is one of many testimonies from this seminar.
I am thrilled to be able to share with you about a healing I received from God during the Healing the Brokenhearted Seminar run by Heart of David Ministries. While Nathan was preaching on the Father's love, and then the Prisoners, I felt the presence of God resting on me heavily. I felt as if my heart was breaking - I was crying and in a terrible amount of emotional pain but didn't really understand why.
When this section was finished I responded to an altar call and received prayer from one of the ministry team. I can't remember what was said during that prayer but the impression I had, as I fell under the presence of God, was one I will never forget. I had the sensation of being physically born; it felt as if I was coming down through the birth canal. Then I had a visual impression of Jesus waiting for me as I was born into His waiting arms. I could see my parents there as well.
After this experience I understood in a new way that God had not only planned my birth but that He also has a plan for my life. Jesus delights in me and He rejoiced at my birth! I was someone my Heavenly Father had lovingly created. I was not the mistake that I had been told repeatedly as a child. I had been an unplanned pregnancy and, being the youngest of five, I had heard that I was the one who had broken the camel's back--the last straw in an already financially struggling family.
I had been born on a Black Friday and had lived with many stories about all the superstitious things that had gone on at the time of my birth. I had been raised by a father who drank heavily and who never managed to make it home for dinner or our birthday celebrations, although we always waited for him. These things combined over the years to make me never want to celebrate my birthday and even, at times, to question my very existence.
I know that during that seminar I was completely healed of an area that had kept me a prisoner for years and that when I left the building that day I had changed. I am very thankful that I am loved by a God who desires to see me without spot and blemish. I am thankful that God uses people like Nathan and the ministry team, and that Heart of David Ministries provides an honest, caring and safe environment where it is OK for painful things to surface and be dealt with.

Father of Mercy
Includes topics such as:
Knowing The Father
Restoring Relationships
Pulling Down The Dividing Wall Between Men And Women
The Spirit Of Adoption
God's Heart For The Nations

Our relationship with Father God is the most important relationship of all and has an impact on every other relationship we have. Learn powerful keys to coming into intimate relationship with Him and be enriched in your friendships, family or marriage. This seminar is spiced with creative dance and prophetic stories designed to reach and minister to the heart.

Living Beyond Poverty and Lack
Step into a realm of living beyond the natural. God promises that, if you are willing and obedient you will eat the good of the land (Isaiah 1:19). Whether or not we enter into God's promise is determined by two things: our attitudes and our choices. When these two areas come into line with God's Word the curse of poverty and lack is broken.
Includes topics such as:
Sowing And Reaping
Supernatural Living
Seeing The Cross

God's End-Time Champions
Hear the call. Join the ranks. Step into you destiny.
Includes topics such as:
Following In The Footsteps Of Champions
A New Order Of Knights
Tears Of Intercession, Scepters Of Authority
How To Catch Mantles

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น