Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่ออนาคต


ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่ออนาคต


คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา
คนเราต้องหมั่นรำลึกถึงอดีต


โดยเฉพาะสิ่งที่คนอื่นเคยให้ประโยชน์แก่เรานั้น จะต้องจำให้แม่น


ส่วนที่เราเคยทำอะไรไว้กับใครนั้น อย่าพยายามคิดถึง


คนที่คอยคิดแต่ว่า ตัวเองเคยทำอะไรให้ใครไว้บ้าง


มักจะไม่พอใจ หากคนที่ตนเองเคยช่วยเหลือพูดจาอะไรไม่เหมาะสมโดยไม่เจตนา


โดยจะหาว่า เขาเป็นคนลืมบุญคุณคน
ในทางตรงข้าม ถ้าเราคอยคิดถึงความดีและความช่วยเหลือที่คนอื่นให้กับเรา


จะทำให้เราไม่ลืมตัว ไม่ทะนงตัว ไม่โอ้อวด


เราจะเป็นคนประมาณตน และทำให้คนอื่นรักใคร่พอใจเรา


การคิดถึงคนอื่นทำให้เราขอบคุณเขาทั้งวาจาและจิตใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง


และผู้ที่เคยให้ประโยชน์กับเราย่อมมองว่า เราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณ


เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปในสังคม
การทบทวนอดีต แล้วรำลึกถึงข้อผิดพลาดบกพร่องต่าง ๆ นั้น


จะทำให้เราไม่ดำรงอยู่ในความประมาท และพัฒนาปรับปรุงตัวได้


ในการทบทวนอดีตนั้น ถ้าชนะก็ภูมิใจ แต่อย่าหลงระเริงในชัยชนะจนประมาท


แต่ถ้าผิดพลาดและพ่ายแพ้ต้องจำให้แม่น ศึกษาวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน


จะได้แก้ไขและไม่ยอมให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาอีก
" คนที่จดจำอดีต เข้าใจปัจจุบัน


แล้วนำอดีต ปัจจุบัน เปรียบเทียบกันนั้น จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดี "
จงเปรียบเทียบอดีตที่เราทบทวนอยู่เสมอกับปัจจุบัน


เพื่อที่จะรู้ว่า ในเวลาปัจจุบันเราต้องปรับตัวอย่างไร?


และในขณะเดียวกัน นอกจากศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างอดีดกับปัจจุบันแล้ว


ต้องรู้จักวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง แล้วคาดคะเนอนาคต เพื่อจะได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อม
แง่ของการศึกษาปัจจุบันนั้น ก่อนนอนแต่ละคืน ควรจะเข้าไปพบครูก่อนสัก 15 นาที


การไปพบครู ก็คือ การพินิจพิเคราะห์ตัวเราในแต่ละวันว่า เราทำอะไรถูกบ้าง เราทำอะไรผิดบ้าง


จะได้เรียนรู้ว่า อะไรควรทำต่อไป อะไรควรจะแก้ไข


สำหรับเข้าพเจ้าแล้ว ผิดก็เป็นครู ถูกก็เป็นคร ผิดๆ ถูกๆ ก็เป็นเหมือนมีครูหลาย ๆ คน
No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น