Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 March 2009

อุปกรณ์สำนักงาน...ประหยัดพลังงาน

อุปกรณ์สำนักงาน...ประหยัดพลังงาน
ไทยเป็นไท...ฉลาดใช้พลังงาน...วิธีง่ายๆ ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด

มาใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ประหยัดดีกว่า..
- ตั้งเครื่องในที่ระบายความร้อนได้ดี

- ตั้งระบบ Screen Saver เพื่อรักษาคุณภาพหน้าจอ

- ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกิน 15 นาที

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

คุณรู้ไหม? เครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ไฟเปลืองมากที่สุด...
- ไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

- กดปุ่มพัก (Stand-by mode) เมื่อใช้งานเสร็จ แต่ถ้าเครื่องมีระบบปิดอัตโนมัติ (Auto Power Off)
ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เครื่องจะต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง
1-2 นาที ก่อนใช้งานอีกครั้ง

-ถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็น

- ปิด และถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง

ระบบแสงสว่าง
ใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 25 ของไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร

ใช้อย่างไรค่าไฟลดลง
- เปิดม่าน มู่ลี่ รับแสงธรรมชาติ
- เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (หลอดตะเกียบ) หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็ก ชนิดสูญเสียพลังงานต่ำ
- แยกสวิตช์ควบคุมเป็นเฉพาะบริเวณ แทนสวิตช์เดียวควบคุมทั้งชั้น
- เปิดไฟเมื่อไม่ใช้ เช่น ในเวลาพักกลางวัน

รักษาเพื่อใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
- หมั่นทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสงในโคม ผนัง เพดาน และกระจกหน้าต่าง
อย่างสม่ำเสมอทุก 3-6 เดือน

การใช้ลิฟต์
-แสดงที่ตั้งของหน่วยงานแต่ละชั้น เพื่อสะดวกในการใช้ลิฟต์

- กำหนดให้ลิฟต์หยุดสลับกันเฉพาะชั้นคู่หรือคี่

- ตั้งเวลาในการเปิด- ปิดลิฟต์ เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์

- ปิดลิฟต์บางตัวที่มีการใช้งานน้อย

- ก่อนปิดประตูลิฟต์ทุกครั้งมองหาเพื่อนร่วมทาง

- ขึ้น-ลง แค่ชั้นเดียว หันมาเดินดีกว่า

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น