Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Wednesday, 18 March 2009

บ้านรักษ์โลก..บ้านอนุรักษ์พลังงาน 4

บ้านรักษ์โลก..บ้านอนุรักษ์พลังงาน 4
การปรับปรุงภายนอกตัวบ้าน เพื่อสภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน

- ปลูกต้นไม้ทรงสูง เพื่อบังแสงอาทิตย์ โดยควรจะตัดกิ่งไม้ให้โปร่งเพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านได้
ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิภายนอกใกล้บริเวณบ้าน และป้องกันลมร้อนพัดผ่านเข้าตัวบ้านมากเกินไป
โดยปลูกต้นไม้ในทิศตะวันออกและทิศตะวันตก นอกจากนี้ต้นไม้มีการดูดความร้อนและคายความเย็น
ช่วยให้สภาพแวดล้อมและให้อากาศสดชื่น ได้แก่ ต้นไม้ทรงสูง ต้นไม้สูงทรงปิรามิด ต้นมะม่วง ต้นขนุน เป็นต้น

- ควรเลือกชนิดต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นร่มเงาที่มีอยู่ตามท้องถิ่น เช่น ต้นปีป ต้นอินทนิล ต้นสัตบัน
ต้นสุพรรณนิกา ต้นมะม่วง ต้นขนุน เป็นต้น เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การดูแลรักษา
เนื่องจากต้นไม้เหล่านี้ มีความเคยชินกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทยอยู่แล้ว

- นำหลักภูมิสถาปัตย์มาใช้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณบ้านให้เย็นสบาย โดยการปลูกพืชคลุมดิน
ปลูกหญ้า จัดแต่งสวนเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับพื้นดิน และจัดทำน้ำตกจำลองเพื่อให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเย็นลง เป็นต้น

- ถมดินบริเวณรอบบ้านให้สูง เพื่อให้พื้นและผนังบางส่วนต่ำกว่าดิน ทำให้สามารถนำความเย็นจากดินมาใช้
และปลูกไม้พุ่มบริเวณริมผนังบ้าน

- หากมีพื้นที่จำกัด อาจจะ ปลูกต้นไม้ดัดหรือไม้เลื้อยตามระเบียงหรือรั้ว เพื่อลดลมร้อนพัดผ่านเข้าตัวบ้าน
และลดความแรงของแสงแดดที่ส่องผิวอาคาร

- ทำรางน้ำและท่อระบายน้ำจากหลังคา หรือส่วนต่างๆภายในบ้าน ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าไปในบ้าน หรืออาจจะทำท่อระบายน้ำ ที่ได้จากการซักล้างไปใช้รดน้ำต้นไม้

- ถ้าต้องการทำที่จอดรถ ควรทำ ที่จอดรถพร้อมหลังคาในด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก เพื่อเป็นการช่วยลดความร้อนผ่านเข้ามาในตัวบ้านโดยตรง

- เลือกวัสดุที่ใช้ปูผิดดินให้เหมาะสม จะช่วยสภาพแวดล้อมเย็นลงได้ หากเลือกวัสดุผิด
โดยเฉพาะวัสดุที่มีสีเข้ม เช่น พื้นยางมะตอยสีดำ จะดูดความร้อนได้ดี และแผ่ความร้อนเข้าสู่บ้านได้

อ่านต่อ...บ้านรักษ์โลก..บ้านอนุรักษ์พลังงาน 5

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น