Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Wednesday, 18 March 2009

บ้านรักษ์โลก...บ้านอนุรักษ์พลังงาน 7

บ้านรักษ์โลก...บ้านอนุรักษ์พลังงาน 7
การจัดวางอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม

โดยทั่วไปภายในบ้าน จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากมาย
เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน โทรทัศน์ เตาอบ เป็นต้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้
ล้วนแต่มีคุณสมบัติในการให้ความร้อน เมื่อเวลาใช้งาน ดังนั้น ถ้าต้องการสร้างภาวะสบายให้กับตัวบ้าน
จะต้องลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล่านั้น เพื่อลดอุณหภูมิภายในตัวบ้าน
และถ้ามีการใช้เครื่องปรับอากาศ ก็จะลดภาระทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศลงด้วย
ซึ่งควรปฎิบัติดังนี้

- ควรติดตั้งคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศในที่ร่ม หรือใต้ต้นไม้ และต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ทางลมเข้าและออกจากคอนเดนเซอร์ ด้านทิศเหนือเป็นด้านที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งคอนเดนเซอร์มากที่สุด แต่ถ้าไม่สามารถติดตั้งในด้านทิศเหนือก็สามารถติดทางด้านทิศใต้ที่มีกันสาดแทนได้

- ควรติดตั้งคอนเดนเซอร์ในที่ที่สามารถดูแลบำรุงรักษาสะดวก และในที่ที่ไม่ส่งเสียงรบกวนเข้ามาภายในห้อง

- ควรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ภายในห้องปรับอากาศให้เหมาะสม คือ ไม่ควรถูกแสงแดดจากดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะจะทำให้เทอร์โมสตัทอ่านค่าผิดพลาด และควรติดตั้งในบริเวณที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ง่าย และสะดวกต่อการปรับตั้งค่าอุณหภูมิตามต้องการ

- ควรติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ในบริเวณที่ไม่ปรับอากาศและเปิดโล่ง เช่น ที่จอดรถ ระเบียงนอกบ้าน
เพื่อระบายความร้อนและลดความชื้นที่ปลดปล่อยมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ แต่ถ้าต้องติดตั้งในห้องปิด
ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนและความชื้นภายในห้อง

- ควรสร้างห้องครัวให้อยู่นอกตัวบ้าน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ห้องครัวที่อยู่ภายในตัวบ้าน
ควรมีการระบายความร้อนที่ดี เพราะห้องครัวมักประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
เช่น เตาอบ เตาหุงต้ม กระติกต้มน้ำร้อน ตู้เย็น ซึ่งเป็นแหล่งปลดปล่อยความร้อนที่สำคัญ

- ติดตั้งเครื่องดูดกลิ่นหรือดูดควันในบริเวณที่ทำการหุงต้ม และอากาศที่ใช้กับเครื่องดูดกลิ่นหรือดูดควันนี้
ควรมีท่อนำอากาศมาจากภายนอกบ้าน โดยติดตั้งใกล้ตัวเครื่อง เพื่อลดการดูดอากาศที่เย็น
จากภายในบ้านออกไป

- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
นอกจากจะประหยัดพลังงานจากตัวมันเองแล้ว ยังลดความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาในเวลาใช้งานอีกด้วย
เช่น ใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง ซึ่งให้ความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้ เป็นต้น

จะเห็นว่า ถึงแม้ว่า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศภายนอกบ้านที่ร้อนอบอ้าวได้
แต่เราสามารถควบคุมสภาพอากาศภายในบ้านให้อยู่ในภาวะสบายได้
(ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย)
โดยการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมบริเวณบ้านให้เหมาะสมตามคำแนะนำข้างต้น

อ่านต่อ...บ้านรักษ์โลก...บ้านอนุรักษ์พลังงาน 8

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น