Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

ความสำเร็จ ย่อมเป็นของผู้มีความเพียรความสำเร็จ ย่อมเป็นของผู้มีความเพียร

คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา


คนที่ใฝ่ใจต่อการศึกษางานต้องเริ่มตื่นตัว ตั้งแต่ระยะต้นของการทำงาน

แม้จะเป็นเพียงเด็กรับใช้จิปาถะ วิ่งซื้อกาแฟ ซื้อบุหรี่มาบริการลูกค้า

อย่าปล่อยให้การทำงานเพียงเล็กน้อยผ่านไปอย่างไร้ค่า

แต่ให้ใช้โอกาสนั้น เพียรพยายามสร้างความสนิทสนมกับลูกค้าที่เราได้รับใช้


ขณะที่ผู้มีประสบการณ์ทำมาค้าขายพูดจาต่อรองราคากันกับลูกค้า

เราต้องสังเกตและฝึกคาดคะเนการกำหนดราคาขายสินค้าต่างๆ ในร้าน

อาจจะคาดคะเนผิดบ้างถูกบ้าง เมื่อผิดบ่อยๆ เข้าก็พยายามหาคำตอบด้วยการไต่ถามคนที่รู้

จนเราเกิดความรู้ว่า ราคาสินค้าที่ตั้งแพงบ้างถูกบ้างนั้นมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง


อย่ากลัวความเหนื่อยยากที่จะต้องคอยเอาใจลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้าน ต้องทำตัวให้เป็นที่พอใจ

คนที่เขาจ้างเราทำงาน เพื่อให้เขายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ทางการค้าขายให้กับเรา


ถ้ารู้จักการสังเกต และวิเคราะห์ด้วยความเพียรพยายาม ก็จะเกิดความคิดริเริ่มที่หาทางทำธุรกิจ

เพราะมีความรู้มาเป็นทุนแล้ว


หลักในการสร้างความสำเร็จในชีวิต คือ ต้องตั้งใจทำจริง พยายามอย่างจริงจัง

เมื่อลงมือทำแล้วสำเร็จ ก็จะก่อให้เกิดความมั่นใจกับตัวเอง

เกิดความภูมิใจ แล้วก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆ ต่อไปอีก


"อยากเป็นคนเก่ง ต้องพาตัวเข้าหางาน

อย่าคอยงาน การงาน คือ ทุกอย่างของชีวิต ที่เราต้องเพียรตลอดไป"


คนเราถ้าจะก้าวหน้าแล้ว ต้องทำงานได้ทุกอย่าง ไม่ใช่เลือกทำแต่เฉพาะที่ตนเองชอบเท่านั้น

ถ้าหากสนใจแต่เพียงบางเรื่อง ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้กิจการต่างๆ ที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่างถี่ถ้วน


อยากเป็นคนเก่งต้องพาตัวเองเข้าไปหางาน อาสาที่จะรับงาน

อย่าคอยให้งานเข้ามาหาเรา

การงาน คือ ทุกอย่างของชีวิตที่เราต้องเพียรตลอดไป

เมื่อพบกับความสำเร็จแล้ว อย่ามัวหาแต่ความสำราญอยู่ จะเป็นการใช้เวลาที่ไร้ค่า

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น