Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

อย่าปล่อยชีวิต ให้หมดไปอย่างไร้ค่าอย่าปล่อยชีวิต ให้หมดไปอย่างไร้ค่า

คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา


คนเราโดยธรรมชาติแล้ว ย่อมมีวิสัยอยากรู้อยากเห็น อยากมีความสะดวกสบาย

แต่ความอยากรู้อยากเห็นของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน

บางคนอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ เป็นการแสวงหาที่สิ้นเปลืองเวลา

เพราะสิ่งที่รู้มานั้น ก็มิอาจนำเอาไปเป็นประโยชน์กับชีวิตหรือกิจการงานใดๆ ของตนได้

อนาคตของคนพวกนี้ ก็จะไม่ก้าวหน้า หรือไม่ก็อาจจะหยุดอยู่กับที่


แต่บางคนก็เป็นคนที่อยากรู้สิ่งที่เป็นสาระ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการของตน

เปรียบได้กับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับกิจการงานและหน้าที่ของตนได้

คนพวกนี้มักจะมีความพร้อม หากกิจการงานที่ทำอยู่เกิดปัญหาใดๆ ก็จะมีข้อมูลนำเอามาวิเคราะห์วินิจฉัย

แก้ไขสิ่งต่างๆ ได้โดยฉับพลัน


ผู้ที่ประพฤติได้อย่างหลังนี้ จะเป็นผู้ที่มีคความเจริญก้าวหน้า อนาคตดี เพราะเป็นคนที่ตัดสินแนวทาง

ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เนื่องด้วยเป็นผู้ที่หมั่นเก็บเอาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มาสะสมไว้กับตน


" คนเราถ้าเข้าใจการจากไป อย่างไม่ย้อนกลับของเวลา ย่อมใช้ชีวิตอย่างมีค่า "


เพื่อนฝูงที่เคยร่วมเรียนกันมานั้น หลายคนเคยเรียนได้คะแนนพอๆ กัน

แต่พอเติบใหญ่ขึ้นกลับมีความคิดความอ่านห่างไกลจากหลายๆ คน

ความแตกต่างช่างดูมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ และคำอธิบายของปรากฎการณ์ดังกล่าวก็คือ

คนเราในเวลาที่เรียนหนังสือในโรงเรียนนั้น ใช้ตำราเรียนเล่มเดียวกัน มีกฎระเบียบคอยควบคุมบังคับ

แต่ยามเติบโตอยู่นอกโรงเรียน เราต้องเข้ามหาวิทยาลัย ชีวิตที่ไม่มีกฎระเบียบมาคอยตามจี้บังคับ

ขึ้นอยู่กับใครจะตักตวงเอาความรู้และประสบการณ์สู่ชีวิตของแต่ละคน

บางคนจึงก้าวทันโลก แต่บางคนก็ก้าวไม่ทัน


คนเราถ้าเข้าใจการจากไป อย่างไม่ย้อนกลับของเวลา ย่อมใช้ชีวิตอย่างมีค่า

หมั่นศึกษาไขว่คว้าหาประสบการณ์ชีวิตเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

ด้วยความเข้าใจว่า การศึกษาและประสบการณ์เป็นสุดยอดของผู้รักความก้าวหน้า

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น