Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 March 2009

ประหยัดพลังงาน...เริ่มได้ตั้งแต่เช้า

ประหยัดพลังงาน...เริ่มได้ตั้งแต่เช้า 2
1 วันกับการประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน...รวมพลังหาร 2

" แป้งเริ่มต้นกิจวัตรประจำวันด้วยการแปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำ...
โดยใช้ขันน้ำหรือแก้วน้ำรองน้ำไว้ใช้แปรงฟัน
แป้งปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟันหรือถูสบู่ จะได้ไม่ปล่อยน้ำสะอาดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

แป้งปิดก๊อกน้ำสนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้ แปรงฟันและอาบน้ำอย่างถูกวิธี
ทำแบบนี้ แป้งสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดน้ำได้ถึง 40 ลิตรต่อวัน
และถ้าคนไทยเราทั้งหมด 60 ล้าน คนทำได้แบบนี้ เราจะช่วยกันประหยัดน้ำได้ถึง 2,400 ล้านลิตรต่อวัน
เลยทีเดียว

แป้งนึกถึงภาพของขวดน้ำขนาด 1 ลิตร จำนวน 2,400 ขวด วางเรียงกันแล้วมันมากมายจนไม่กล้านึกถึง
จำนวนขวดน้ำนับล้านๆ ขวด ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่เราสามารถประหยัดได้ต่อปี

หากก๊อกน้ำใดปิดไม่สนิท หรือมีน้ำรั่วไม่ซ่อมแซม ถ้าน้ำที่รั่วไหลนั้นมีอัตรา 1.2 ลิตรต่อชั่วโมง
ภายใน 10 นาที เราจะสูญเสียน้ำสะอาดไป 1 แก้ว หรือวันละประมาณ 29 ลิตร

คุณพ่อ ได้ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ก็อกน้ำ และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ำ เพราะคุณพ่อบอกว่า เป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าในระยะยาว

สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ที่บ้านเป็นประเภทมีถังพัก ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานเพราะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า
ประเภทน้ำไหลผ่านขดลวด ไม่ควรเปิดเครื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาถูสบู่ในขณะอาบน้ำ

ที่บ้านของแป้งยังมีโอ่งน้ำสำหรับรองน้ำฝนไว้ใช้เพื่อประหยัดการใช้น้ำประปาทุกครั้งที่เกิดฝนตก
แป้งจะช่วยคุณพ่อคุณแม่รองน้ำฝนไว้ใช้ โดยปล่อยให้ฝนตกสักระยะหนึ่งก่อน
เพื่อชะล้างฝุ่นละอองในอากาศหรือสิ่งสกปรกบนหลังคา จึงค่อยรองน้ำฝนเก็บไว้ใช้ต่อไป

คุณแม่จะซักและรีดชุดนักเรียนพร้อมกันทีเดียวจำนวนมาก เพราะจะช่วยประหยัดค่าน้ำ ผงซักฟอก และไฟได้มาก การซักผ้าหรือรีดเสื้อผ้าครั้งละชุด จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ไปโดยเปล่าประโยชน์

อาหารเช้าที่คุณแม่เตรียมให้สำหรับวันนี้เป็นข้าวต้มทรงเครื่อง คุณแม่เลือกใช้ "ข้าวกล้อง"
เพระนอกจากจะมีวิตามินบี ป้องกันโรคเหน็บชาสูงกว่าข้าวขาวและมีเส้นใยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว
ยังเป็นข้าวที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพราะใช้ไฟฟ้าในการขัดสีเมล็ดข้าวให้ขาวในปริมาณน้อย

คุณแม่สอนแป้งเสมอให้ทานอาหารให้หมดจาน เพราะกว่าจะมาเป็นอาหารแต่ละมื้อ ต้องใช้พลังงาน
ตั้งแต่การลำเลียงขนส่ง การแช่แข็งหรือการถนอมอาหาร จนถึงการหุงต้มภายในครัว
ดังนั้น ทุกครั้งที่จะรับประทานอาหาร ควรตักอาหารและกับข้าวโดยกะปริมาณให้ทานแต่พออิ่ม ไม่ให้เหลือทิ้ง

โรงเรียนของแป้งอยู่ไกลจากบ้าน ไม่สามารถเดินหรือขี่จักรยานไปได้ คุณพ่อคุณแม่จึงให้แป้งไปโรงเรียน
โดยใช้บริการรถของโรงเรียน รถโรงเรียนจะแบ่งเป็นสายรับ-ส่งตามบ้าน คือ จะรับ-ส่งนักเรียนที่มีบ้าน
อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งก็คือ ระบบ Car Pool นั่นเอง

ผู้ใหญ่ที่มีบ้านพักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน และมีที่ทำงานอยู่ในเส้นทางเดียวกัน ก็ควรใช้ระบบ Car Pool
คือ เดินทางไปโดยรถคันเดียวกัน จะช่วยประหยัดน้ำมัน ลดปริมาณควันพิษ และช่วยลดจำนวนรถลงด้วย

เพื่อนของแป้งบางคน มีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนจึงเดินไป-กลับทุกวัน ซึ่งโชคดีได้ออกกำลังกายไปไนตัว
ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วย เพื่อนของแป้งบางคนก็ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์ที่ผ่านหน้า
โรงเรียน นับเป็นการช่วยกันประหยัดน้ำมันได้

" Car Pool ไปเส้นทางเดียวกัน ไปด้วยรถคันเดียวกัน"

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น