Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Wednesday, 18 March 2009

อัพเดทข่าว "เช็คช่วยชาติ 2,000.- บาท"

อัพเดทข่าว "เช็คช่วยชาติ 2,000.- บาท"

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นขณะนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ 21 รายที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ 3,146 รายยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังรับเช็คช่วยชาติแทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ แม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลจากผู้มีสิทธิที่ได้รับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล
สำหรับผู้ประกอบการ 21 ราย ประกอบด้วย บริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล 7 แห่ง, Index Living Mall, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, ซีพีเฟรชมาร์ท, แม็คโดนัล, KFC, PIZZA HUT, Big C, คาร์ฟูร์, เทสโก้โลตัส, กิฟฟารีน, บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้า เวิลด์แฟร์, นานมีบุ๊คส์, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, องค์การค้าของคุรุสภา, บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด, บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ จำกัด, บริษัท ไทยสกายลาร์ค จำกัด และ บริษัท ลีน่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
"กรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับเช็คได้ทราบว่า มีร้านค้าใดบ้างที่ให้ความร่วมมือ ในขณะที่ผู้ประกอบการสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดได้อย่างอิสระ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
นายพฤฒิชัย กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะพยายามหาวิธีการเพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาติดังกล่าวให้ได้มากที่สุด พร้อมฝากเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่จะมารับซื้อเช็คต่อโดยเสนอประโยชน์อื่นใด แต่ขอให้นำไปใช้จับจ่ายใช้สอยซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น และยิ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากเงินงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดียิ่งขึ้น

Refer to http://www.bangkokbiznews.com

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น