Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้อง


ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้อง


คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา
คบเพื่อนที่มีความประพฤติเสียหาย คนทั่วไปก็อาจจะมองเราเสียหายไปด้วย


และเมื่อเวลาผ่านไป หากเรามีโอกาสก้าวหน้าแต่เขาตกต่ำเพราะความประพฤติที่เสียหาย


เขาก็อาจจะมาเกาะเรา โดยถือเอาความสัมพันธ์แต่หนหลังเป็นข้ออ้าง


หากเราคิดหลีก ตัวเขาก็จะเสียใจโกรธเคือง หรือหาโอกาสกลั่นแกล้งเราได้


เป็นการดึงอนาคตของเราให้ตกต่ำไปด้วย ซึ่งเป็นผลเสียแก่เราทั้งขึ้นทั้งล่อง


เพราะฉะนั้นการคบเพื่อนตั้งแต่วัยเริ่มต้นนั้น ทุกคนต้องระวังให้ดี
ความกตัญญูรู้คุณคนเป็นสิ่งดี


ใครเคยช่วยเหลือเรามากน้อยแค่ไหน ต้องจำให้แม่น และเมื่อมีโอกาสตอบแทนได้ ต้องตอบแทน


แต่ถ้าเพื่อนคนไหนเขาไม่อาจช่วยเหลือเราได้ ก็จงอย่าไปโกรธเคืองเขา ต้องพยายามจดจำความดี


และให้ความนับถือแก่พนักงานที่เคยมีส่วนช่วยเพียรพยายามสร้างบริษัทของเรามาตั้งแต่ต้นทุกคนไป
หากเราตกทุกข์ได้ยาก เพื่อนฝูงที่เคยคบหากันมา ก็คงพอจะช่วยกันได้


แต่ถ้าหากเราจะกวนใจเขาถึงขนาดไปขอเงินเพื่อนำมาสร้างฐานะ คงจะไม่มีใครช่วยเราได้


แม้เขาอาจจะเป็นผู้มีฐานะร่ำรวย แต่บางทีบริษัทก็มิใช่เป็นของเขาคนเดียว


หากเราไปรบกวนเขาก็จะทำให้เขาลำบากใจ
" อดอยากแค่ไหน


จงทำตัวเป็นเสือ ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้อง


แต่ต้องพยายาม


เป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนจะดีกว่า "
คนเราต้องพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อน แต่อย่าเรียกร้องเอาประโยชน์จากเพื่อน


เพราะผลประโยชน์นั้น ถ้าเราอยากได้แล้ว ไปแสวงหาจากคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนจะดีกว่า


อดอยากแค่ไหน ก็ต้องทำตัวเป็นเสือ ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวกพ้องตนเอง


No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น