Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 March 2009

การประหยัดน้ำ 3การประหยัดน้ำ 3


ในการผลิตน้ำประปาแทบทุกขั้นตอน ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานในการผลิตทั้งสิ้น

เริ่มตั้งแต่การสูบน้ำจากแหล่งน้ำจืด การกรอง การสูบน้ำเพื่อส่งไปตามท่อน้ำ รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย

ดังนั้น หากเราใช้น้ำอย่างประหยัด ก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง


1. เริ่มต้นจากที่บ้าน

- ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนมีแดดจัด เพราะจะทำให้น้ำระเหยไปอย่างรวดเร็ว

ควรเลือกที่จะรดในเวลาเช้า เพราะอากาศยังเย็นอยู่ ทำให้น้ำระเหยได้ช้า


- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครกและหัวฉีดประหยัดน้ำ


2. ร่วมประหยัดที่ทำงาน

- การติดตั้งมิเตอร์น้ำ ควรแยกระหว่างระบบน้ำที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็น

กับระบบน้ำประปา เพราะจะง่ายต่อการตรวจสอบปริมาณในการใช้


- ควรติดตั้งระบบน้ำ โดยอาศัยประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นตัวช่วยในการจ่ายน้ำ

เพื่อประหยัดพลังงานที่ใช้ในการสูบ-จ่ายน้ำในอาคาร


- น้ำดื่มที่เหลือจากการรับแขกที่เข้าประชุม ควรนำมาใช้เกิดประโยชน์ โดยอาจนำไปใช้รดต้นไม้หรือล้างพื้น


- รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัด และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


3. ดูแลเพื่อลดการสูญเสียน้ำ

- หมั่นตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ ทำได้ง่ายๆ แค่เปิดระบบไหลเวียนของน้ำ

แล้วสังเกตดูว่า มีจุดไหนบ้างที่มีการรั่วซึม หากพบต้องรีบซ่อมแซมทันที

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น