Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Wednesday, 18 March 2009

บ้านรักษ์โลก...บ้านอนุรักษ์พลังงาน 6

บ้านรักษ์โลก...บ้านอนุรักษ์พลังงาน 6
การปรับสภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน

ปัจจัยอื่นๆ ในการปรับให้บ้านรักษ์โลก..อนุรักษ์พลังงานได้
- การทนต่อแมลงและการเกิดเชื้อรา ราคาและอายุการใช้งานของแต่ละประเภท น้ำหนักและความหนาแน่น
ของฉนวนและการป้องกันน้ำและป้องกันความชื้น ให้ฉนวนในการนำไปใช้งาน เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
ในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

- ทาสีผนังด้านนอกของบ้านเป็นสีอ่อน ใช้วัสดุที่มีผิวมันและกันความชื้น
- ใช้กระเบื้องหลังคาสีอ่อน เพื่อสะท้อนความร้อนได้ดี

- สำหรับผนังด้านที่มีระเบียงยื่น ควรเลือกใช้ประตูหรือหน้าต่างชนิดบานพลิก ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณลมได้ดีกว่าการใช้ประตูหรือหน้าต่างชนิดบานเลื่อน

- ติดตั้งหน้าต่างกระจกเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดยให้เพียงพอในการรับแสงสว่างจากธรรมชาติ
และควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

- ทำกันสาดให้กับหน้าต่างกระจก โดยกันสาดแนวราบเหมาะสำหรับหน้าต่างที่มีอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ เพราะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงและช่วงบ่าย ส่วนกันสาดแนวดิ่งเหมาะสำหรับหน้าต่างที่มีอยู่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทั้งนี้ การติดกันสาดต้องระวังอย่าทำให้ห้องมืด หรืออาจลองใช้ผ้าใบภายนอกชนิดเลื่อนเข้า - ออกได้ เพื่อใช้กันสาดบางเวลาเท่านั้น

- ติดตั้งผ้าม่านหรือมู่ลี่บริเวณหน้าต่างกระจก เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าภายในตัวบ้าน
ส่วนการติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกหน้าต่างนั้น แม้จะป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีกว่า
แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม

- สำหรับห้องนอน หรือ ห้องที่ต้องการปรับอากาศที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นสองเหนือบริเวณที่จอดรถหรือระเบียง
ควรมีการทาหรือพ่นฉนวนที่ฝ้าเพดาน ของที่จอดรถหรือระเบียงนั้นๆ เพื่อป้องกันการนำความร้อนจากภายนอกผ่านใต้พื้นห้องเข้าสู่ตัวห้อง

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบนหลังคา เพื่อดูดอากาศร้อนใต้หลังคาออกไปภายนอก

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยในบ้าน เช่น ย้ายห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นที่ถูกแสงแดดส่องทั้งวันหรือในตอนบ่าย
ไปอยู่ด้านที่ถูกแสงแดดน้อย

- ทำระเบียงยื่นพร้อมติดกันสาดในทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
สำหรับใช้เป็นที่นั่งทานอาหารว่างหรือใช้ทำครัวนอกบ้าน และยังช่วยลดความร้อนเข้ามาในบ้านอีกด้วย

- อุดรอยรั่วด้วยซีเมนต์หรือซิลิโคน (Silicone) ที่ช่องติดตั้งโคมไฟ ช่องติดตั้งพัดลม เพดาน ช่องที่เตรียมไว้สำหรับเดินท่อน้ำ เป็นต้น เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก

- อุดรอยรั่วตามรอยต่อ ระหว่างผนังขอบประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันความร้อนและความชื้นจากภายนอก
หากห้องนั้นเป็นห้องปรับอากาศ

- จัดวางตู้และชั้นวางของให้เหมาะสม ไม่บังลม ไม่กีดขวางการระบายอากาศและไม่บังแสง

- ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในบ้าน เช่น จัดโต๊ะทำงานหรือที่นั่งอ่านหนังสือไว้ริมหน้าต่าง
ทาสีภายในห้องเน้นสีอ่อนช่วยให้สว่างขึ้น ปรับปรุงส่วนทึบหรือมุมมืดของบ้านโดยใช้อิฐบล็อกแก้ว เป็นต้น

- หมั่นดูแลรักษาทำความสะอาด พรม ผ้าม่าน โซฟาไม่ให้เปียกชื้น เพื่อลดภาระทำความเย็นเนื่องจากความร้อนแฝง

- จัดแบ่งห้องใช้สอย โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
โดยจัดห้องที่ใช้ตอนเช้าอยู่ในทิศตะวันตก ห้องที่ใช้ตอนเย็นอยู่ในทิศตะวันออก ส่วนห้องที่ใช้สอยเกือนทั้งวันให้อยู่ทิศเหนือ เพราะจะเย็นสบายที่สุด เช่น ห้องนั่งเล่นอยู่ในทิศเหนือ เป็นต้น

อ่านต่อ...บ้านรักษ์โลก...บ้านอนุรักษ์พลังงาน 7

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น