Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

เที่ยงธรรมและเยือกเย็นเที่ยงธรรมและเยือกเย็น

คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา


จะเป็นผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่เก่งทั้งงานเก่งทั้งคน

ประสบการณ์และความรู้ที่หมั่นสะสมจะทำให้คนเราเก่งงาน และความเที่ยงธรรม

ปกครองคนเป็น คือ การเก่งคน


คนเรานั้น ถ้าจะเลี้ยงลูกน้องต้องเลี้ยงทั้งตัวและเลี้ยงทั้งใจ

ต้องดูแลลูกน้องให้สบายกายสบายใจอย่างแท้จริง แล้วเขาก็จะเต็มใจทำงานกับเรา


เป็นหัวหน้าคนต้องยุติธรรม ผิดว่าผิด ถูกว่าถูก ไม่หูเบา ไม่ลำเอียง

ลูกน้องที่ทำดี ก็ต้องชม เป็นการให้กำลังใจ

แต่ลูกน้องที่มีปัญหาก็อย่าไปว่ากล่าวให้โกรธหรือเจ็บช้ำ

ต้องไม่ดุด่าว่าใครในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะใดๆ เพราะจะเป็นการฉีกหน้าพวกเขา


ในยามที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างพนักงาน

ต้องดูแลแก้ไขให้หมดไป เรียกพนักงานที่มีปัญหาเข้าไปไต่ถาม

สอบสวนกระบวนความให้รู้สาเหตุของความขัดแย้ง

และในที่สุดปัญหาต่าง ๆ ก็จะคลี่คลายไปเอง ความขัดแย้งจะหมดไป

โดยที่คู่กรณีจะต้องยอมรับข้อวินิจฉัยที่เที่ยงธรรมของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชา


" เที่ยงธรรมและเยือกเย็น คือ หลักสำคัญในการปกครองคน "


ความเที่ยงธรรมของหัวหน้า เป็นรากฐานที่มั่นคงของการทำธุรกิจ

เมื่อเราปกครองเขาอย่างเที่ยงธรรม เขาก็จะรักบริษัทและมีความสุขที่จะทำงานกับริษัท


ผู้บริหารที่เยือกเย็นสุขุม ไม่โกรธใครง่ายๆ จะทำให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจ

มีความมั่นใจ และมีสมองปลอดโปร่ง ที่จะคิดอะไรที่สร้างสรรค์ได้

ผู้บริหารที่ดีต้องเป็น คนที่ใครอยู่ใกล้ก็ร่มเย็นและสบายใจ


No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น