Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 March 2009

ป.ปลานั้นหายาก

ป.ปลานั้นหายาก
1 วันกับการประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน..รวมพลังหาร 2

" เช้าวันนี้แสนสดใส น้องแป้งตื่นแต่เช้าด้วยความสดชื่น หลังจากที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว

น้องแป้ง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นเด็กขยัน ชอบเรียนหนังสือ
ชอบค้นคว้า และอ่านหนังสือจากห้องสมุด เป็นคนช่างสังเกต และชอบเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจ
ในชีวิตประจำวัน

สำนวนหนึ่งที่น้องแป้งเคยอ่านเจอในหนังสือ และคอยเตือนใจให้น้องแป้งใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ
อย่างประหยัด คือ

" ป...ปลานั้นหายาก ต้องลำบากออกเรือไป
ขนส่งจากแดนไกล ใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมัน
แช่เย็นก็เสียไฟ หุงต้มไซร้ก๊าซทั้งนั้น
พลังงานต้องหมดกัน โอ้ลูกหลานจำจงดี"

เรือประมงต้องใช้น้ำมัน น้ำแข็งก็ต้องใช้พลังงานในการผลิต
การปรุงอาหารก็ต้องใช้ก๊าซหุงต้ม รถขนส่งอาหารก็ต้องใช้น้ำมัน...

น้องแป้งเข้าใจสำนวนดีว่า กว่าทุกคนจะได้ทานปลาหรืออาหารทะเลต่าง ๆ นั้น
เรือประมงต้องเติมน้ำมันออกไปหาปลาหรืออาหารเหล่านั้นถึงกลางทะเล
เมื่อจับปลาได้แล้ว ต้องใช้น้ำแข็งแช่ปลาที่จับได้
น้ำแข็งนี้ก็ได้มาจาก การใช้พลังงานผลิตน้ำให้เป็นน้ำแข็ง

เมื่อเรือประมงเทียบท่าริมทะเล ก็ต้องมีรถเพื่อ ลำเลียงขนส่งปลาและอาหารทะเลเหล่านี้
กระจายไปตามท้องตลาดหรือจังหวัดต่างๆ ซึ่งล้วนต้องใช้พลังงานน้ำมันทั้งสิ้น

กว่าเราจะได้รับประทานปลาและอาหารทะเลเหล่านี้ ก็ต้องใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม ทำให้สุกก่อน
จึงจะรับประทานได้

เห็นไหมว่า เราต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปมากมายเพียงใด กว่าจะได้อาหารมารับประทาน
ดังนั้น เราจึงควรตักอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ สำหรับรับประทานแต่พออิ่ม
ไม่ควรตักเผื่อ ไม่ควรตักเกิน และไม่เหลือทิ้งขว้างให้สูญเปล่า

ตัวอย่างข้างต้นนี้ ทำให้เราเห็นถึงการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรา ยังมีการใช้พลังงาน
ในลักษณะอื่นๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวันที่พวกเราควรจะร่วมกันใช้อย่างประหยัด
และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

" ตักอาหารแค่พอดี ไม่เหลือทิ้ง ควรตักอาหารแต่พออิ่ม"

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น