Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

เร็ว ช้า หนัก เบา


เร็ว ช้า หนัก เบา


คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา
ปรัชญาชีวิตข้อนี้ต้องจดจำขึ้นใจ แล้วใช้เป็นหลักในการทำงาน


เป็นแนวทางของการปฏิบัติตนมิให้ผิดพลาดหรือล้มเหลว


เป็นการรู้จักการพิจารณาการทำงานแต่ละชิ้น แต่ละอัน


แล้วลงมือปฏิบัติได้ด้วยความพยายามอันถูกต้อง เหมาะสม


สอดคล้องกับจังหวะชีวิตที่ควรจะเป็น
งานบางอย่างเป็นงานที่รีรอชักช้าไม่ได้ ต้องรีบทำ เหมือนกับสุภาษิตที่ว่า "น้ำขึ้นให้รีบตัก"


งานบางอย่างต้องตัดสินใจเร็ว แก้ไขเร็ว ทำให้จบเร็ว


ไม่เช่นนั้นปัญหาที่มีอยู่อาจจะลุกลามไปใหญ่โตกว้างขวาง


หรือโอกาสที่มีอยู่อาจสูญเสียไปก็ได้
งานบางอย่างเป็นงานที่ผลีผลามไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป


เหมือนสินค้าบางอย่างที่ทำ จะให้โตเร็วพรวดพราดไม่ได้


อาจจะต้องค่อยๆ ทำ อย่างค่อยเป็นค่อยไป จะได้ไม่ผิดพลาด


งานที่ต้องใช้เวลายาวนานแก้ไขใจร้อนไม่ได้ ก็ไม่ควรจะรีบร้อน


เพราะถ้าใช้เวลาน้อยเกินไป เร่งรีบเกินไป จะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้
งานบางอย่าง ถ้าจะทำแล้วต้องโหมหนักเอาจริงเอาจัง


เหมือนการออกสินค้าบางตัว ในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง


เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างรุนแรง อันนี้ก็คือ สิ่งที่ต้องทำอย่างหนักหน่วง
" หมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำก่อน งานไหนทีหลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร "
งานบางอย่างนั้นจะโหมเลยทันทีไม่ได้ ต้องค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ลอง


บางเวลาสิ่งที่เคยทำหนักยังอาจต้องผ่อนลงมาบ้าง


เพราะถ้าทุ่มเทเกินไป ก็มิใช่ว่า จะได้ประโยชน์มากขึ้น เสียเวลากับงานนั้นมากเกินไป


ทั้งๆ ที่ประโยชน์ที่พึงได้ก็ไม่คุ้ม งานอย่างนี้ก็ต้องทุ่มเทแต่พอควร
หลังปรัชญาข้างต้นนั้น จะทำให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานชิ้นไหนต้องทำก่อน(เร็ว)


งานชิ้นไหนต้องทำทีหลัง (ช้า)


งานชิ้นไหนที่ต้องทุ่มเทอย่างจริงจัง (หนัก)


และงานชิ้นไหนที่ทุ่มเทแต่พอควร (เบา)


เพื่อให้เรากะจังหวะเวลาและกำหนดความเข้มข้นของความพยายาม


ที่เหมาะสมกับงานแต่ละชิ้นที่เราจะต้องทำ
No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น