Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 3 February 2009

จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

ภยันตรายที่ต้องเผชิญเมื่อเกิดเพลิงไหม้
4 ประการ

1.ความมืด-การมองไม่เห็น

2. แก๊สพิษ-ควันไฟ

3.ความร้อนสูง

4. มีเวลาน้อย


หลักการจำเพื่อนำความรู้ไปใช้ : ตัวเลขรักษาชีวิต 3 4 - 6 เดินชิดขวา รักษาชีวิต
ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
เลข
3 คือ องค์ประกอบของไฟ Component of Fire

องค์ประกอบของไฟมี 3 อย่าง

1. ออกซิเจน 0xygen ไม่ต่ำกว่า 16 %

2. เชื้อเพลิง Fuel ส่วนที่เป็นไอ

3. ความร้อน Heat เพียงพอให้เกิดการลุกไหม

* ปฏิกิริยาลูกโซ่ Chain Reactions *


การแบ่งประเภทของไฟ
A คือ
ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดาเช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า
วิธีดับไฟ กำจัดความร้อนด้วยน้ำ

B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าซ
วิธีดับไฟ กำจัดออกซิเจนหรือเชื้อเพลิง

C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า
วิธีดับไฟ ตัดกระแสไฟฟ้าและกำจัดออกซิเจน

D คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและสารเคมีติดไฟ เช่น วัตถุระเบิด ฯลฯ
วิธีดับไฟ ต้องศึกษาวิธีดับสารแต่ละชนิด

เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
เลข 6 คือ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ Portable Fire Extinguishers

เครื่องดับเพลิงทั้ง 6 ชนิด

ดับไฟ

ลักษณะถังดับเพลิง

1. กรดโซดา Soda Acid

A

เมืองไทยไม่มีจำหน่าย

2. โฟม Foam

B , A

ถังสแตนเลส หัวฉีดฝักบัว

3. น้ำสะสมแรงดัน Water Pressured

A

ถังสแตนเลส

4. ก๊าซคาบอนไดอ็อกไซด์ CO2 Carbondioxide

C,B

ถังแดงหรือดำ มีกระบอก กรวย

5. ผงเคมีแห้ง Dry Chemical Powder

B,C.A

ถังสีแดง หรือฟ้า

6. น้ำยาเหลวระเหย Halotron ( Halon มีสาร CFC เป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ)

C,B,A

ถังสีเขียว(Halonสีเหลือง)


วิธีใช้
เครื่องดับเพลิง

สี่นิ้วเรียงชิดติดกันไว้

จับใต้คันบีบด้านล่าง

หันสายฉีดไปด้านหน้า

แล้วนำพาไป

พอเห็นแสงไฟ

ให้เข้าเหนือลม ดึงสลักออก

ระยะเหมาะสมยกสายฉีด

ดึงสลักออกมา

ยกสายฉีดตรงหน้า

จับปลายให้มั่น

บีบคันบีบฉับพลัน

ส่ายหัวฉีดไปมา

เป้าหมายตรงหน้า

ฉีดกลบฐานของไฟ

ฉีดจากใกล้ไปไกล

ดับได้แน่นอน


ข้อ
เปรียบเทียบ
เครื่องดับเพลิงถังสีแดง ทั้ง 2 ชนิด คือ ซีโอทู กับ ผงเคมีแห้ง ซีโอทู มีกรวย แต่ไม่มีเกจ์ ผงเคมี มีเกจ์ แต่ไม่มีกรวย

วิธีตรวจสอบแรงดันในถังเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
( ซีโอทู )ซึ่งไม่มีมาตรวัด (Pressure Gauge) ใช้วิธีชั่งน้ำหนัก
ถ้าก๊าซซีโอทู หายไปเกินกว่า 1 ใน 10
ต้องนำไปอัดก๊าซใหม่
* อย่าปล่อยให้ถังดับเพลิงที่ไม่พร้อมใช้ อยู่ในที่ตั้งต้องนำออกไปทันที และนำถังสำรองมาติดตั้งแทนทันควัน

เข็มตั้งยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ

เข็มเอียงขวา

เพราะความมร้อนทำให้

แรงดันในถังเพิ่มขึ้น

ไม่มีปัญหา


Refer to http://www.fara.ksc.th.org/notetrain.html

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น