Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 23 February 2009

ปฏิทินชีวิต..พ่อแก่ แม่แก่ 2009ปฏิทินชีวิต..พ่อแก่ แม่แก่ 2009
ฝากกลอนดีๆ ในโอกาสวันพ่อ วันแม่...ซึ่งก็คือ ทุกวันที่เราได้อยู่กับท่าน และท่านอยู่กับเรา
จริงๆ ก็อยากจะให้ตลอดไป แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้..รักท่าน...อย่ารอจนกว่าไม่มีเวลาอีกแล้ว

กลอนนี้ ประพันธ์โดย อ. สุนทรเกตุ ประพันธ์


"พ่อแก่ แม่แก่"

" พ่อแม่ก็แก่เฒ่า
จำจากเจ้า ไม่อยู่นาน
จะพบจะพ้องพาน
เพียงเสี้ยววารของคืนวัน...

ใจจริงไม่อยากจาก
เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน
แต่ชีพมิทนทาน
ย่อมร้าวรานสลายไป

ขอเถิดถ้าสงสาร
อย่ากล่าวขานให้ช้ำใจ
คนแก่ชะแรวัย
คิดเผลอไผลเป็นแน่นอน

ไม่รักก็ไม่ว่า
เพียงเมตตาช่วยอาทร
ให้กินและให้นอน
คลายทุกข์ผ่อน พอสุขใจ

เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง
ให้นึกถึง เมื่อเยาว์วัย
ร้องไห้ยามป่วยไข้
ได้ใครเล่าช่วยปลอบโยน

เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่
แม้เหนื่อยกาย ก็ยอมทน
หวังเพียงจะได้ผล
เติบโตจน สง่างาม

ขอโทษถ้าทำผิด
ขอให้คิด ทุกทุกยาม
ใจแท้ มีแต่ความ...
หวังติดตาม ช่วยอวยชัย

ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง
มีหรือหวัง อยู่นานได้
วันหนึ่งคงล้มไป
ทิ้งฝั่งไว้ ให้วังเวง"

19 พ.ค. 2551
คัดไว้ในดวงใจของลูกๆ
....
14 ก.พ. 2552
ส่งต่อความรัก...ด้วยต้นกำเนิดของรักที่สัมผัสได้ด้วยใจ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น