Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

XIN NIAN KUAI LE

คำอวยพรภาษาจีนกลาง

ตรุษจีน เรียกว่า CHUN JIE ฉุ้น เจี๋ย ปีใหม่ เรียกว่า XIN NIAN ซิ้น เหนียน ฉะนั้น คำ ทักทายอวยพร ที่ใช้กันเกร่อ คือ XIN NIAN KUAI LE ซิ้น เหนียน ไคว่ เล่อ สุขสันต์ ปีใหม่

GUO NIAN HAO กวั้ว เหนียน ห่าว สวัสดี ปีใหม่

GONGXI FACAI ก๊งสี่ ฟ้าไฉ ขอแสดงความยินดีที่รวยขึ้น


เคล็ดลับและเกร็ดน่ารู้

ก่อนตรุษจีน ทุกที่ก็จะปิด กลอนคู่ ตรุษจีน แขวนโคมไฟ ยังต้องเอาอักษร "ฝู" ตัวใหญ่ ๆมาแปะกลับหัวไว้ที่หน้าต่าง

ที่ต้องปิดกลับหัว นั้นหมายถึง " ฝูเต้า" (โชคลาภมาถึง)
ช่วงที่ครึกครื้นที่สุด ก็คือ คืนวันก่อนวันตรุษจีน วันนั้น ทั้งบ้านจะมากินข้าวด้วยกัน หลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระ ดูโทรทัศน์ รอจนถึงเที่ยงคืนก็กินเกี้ยว
เช้าวันขึ้น 1 ค่ำ ก็ควรไปอวยพรปีใหม่ให้ญาติมิตรทั้งหลาย

ทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่า หัวเฉียว ซึ่งหมายถึงจีน โพ้นทะเล ที่อพยพมา รุ่นปู่ย่าตายาย ของคนที่มีเชื้อสายจีนนั่นเอง ส่วนคนที่มีเชื้อสายจีน เรียกว่า หัวอี้

ปกติคนจีนชอบสีแดงครับ
เป็นสีมงคลเป็นสีแห่งความสุข ความสำเร็จ ความสมหวังความเจริญ ความรุ่งเรือง

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

นอกจากเทศกาลตรุษจีนแล้ว
ยังมีเทศกาลหยวนเซียว YUAN XIAO JIE เหยวียน เซี้ยว เจี๋ย

เทศกาลตวนอู่ DUANWU JIE ตว๊านอู่ เจี่ย (วันที่ 5 เดือน 5)

เทศกาล เช็งเม้ง QINGMING JIE ชิ้งหมิง เจี่ย วันที่ ห้า เดือนสี่

และ เทศกาล ไหว้พระ ZHONGQIU JIE จ๊งชิว เจี๋ย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เทศกาลไทย ที่เรียกว่า สงกรานต์ นั้น คนจีน เรียก POSHUI JIE พั้วสุ่ย เจี๋ย

อ้างอิงและรับคำตอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อทำรายงานนะ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น