Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

The Dragon Boat Festival (Duan wu Jie)-Chinese

The Dragon Boat Festival (Duan wu Jie)-Dumpling festival- Chinese

The Dragon Boat Festival, Duanwu or Duanyang Jie, falls on the 5th day of the 5th lunar month. It was the day for a tribe living in ancient states of Wu and Yue (5,000 years ago in present-day Jiangsu and Zhejiang provinces) to offer sacrifices to its totem, the dragon. To defend themselves against insects, drought, flood and other plagues, they created an imaginary dragon to which tey prayed for protection. On theis day sacrifices were made to the dragon and a dragon boat race was held.

The most accepted and authoritative explanation of the festival's arigin is that it commemorates Qu Yuan, a brilliant poet and a minister in charge of the Three Aristocratic Families of the State of Chu During the Warring States Perod (475-221 B.C.)

Qu Yuan was born around 340 B.C. At the age of 36 he was already holding a very importantposition in the court. As an ardent patriot and statesman, he proposed to his sovereign policies regarding diplomatic and domestic affairs. Unfortunately, his progressive views were opposed by corrupt forces, represented by Jin Shang, the king's aide, and Zhenxiu, the Queen consort. Both of them heaped calumnies on Qu yuan and in the end the king decided to banish him.

Living long years in exile, Qu Yuan wrote many beautiful odes expressing his sorrow and concern for his country and people. About 278 B.C. the troops of the State of Qin stormed the capital of Chu and the downfall of the corrupt court was expected at any moment. Despairing of saving his country and fulfilling his political ideals, te 62 years-old poet, holding a stone in his arms, drowned himself in the Miluo River near today's Changsha in Hunnan Province.

Qu Yuan's quest for a way to make his country powerful and prosperous, and his dedication to his ideals, had own the respect of the people. When news of his death came, they rushed from all quarters, rowing boats on the river in an attempt to find his body. This is supposed to be the beginning of the custom of rowing dragon boat on this day. The custom spread until today, at the time every year, dragon boat races take place on rivers and lakes all over the land.

An old writing says, "Qu Yuan threw himself in the Miluo River on May 5 by the lunar calendar and the people of Chu mourned him. Every year at this time they threw bamboo tubes filled with rice into the river as an offering to him". During the reign of the Han Emperor Guangwu (A.D. 25-56), a man by the name of Ou Hui, from Changsha, happened to see a man near the river who said that he was Minister in charge of the Three Aristocratic Families - Qu Yuan's old post. "It is all very well for you to offer me sacrifices," this mansaid to Ou Hui, "but most of them are stolen and devoured by the dragon in the river. In the future, then, please wrap them in chinaberry, leaves and tie them up with colored threads. The dragon is afraid of these two things and thus will never touch them. " The people did as they were told, and this is how zhongzi- the delicious pyramid-shaed dumpling made of glutious rice wrapped in bamboo or reed leaves are made for the festival today.

There is a great variety of zhongzi made with different stuffing and different flavours. Sountherners make them with pork, ham, diced chicken, sweetened bean paste. Northerners like them make with glutinous rice and millet, dates, sweetened bean paste and candied fruit.
Another interesting custom observed during the Dragon Boat Festival even today is hanging calamus and Chinese mugwort on the door and drinking wine - a practice that probably arose as a protection against the epidemic diseases that were liable to attack in May so close to the summer heat. Later the custom became connected with Qu Yuan, for he hated treacherous court officials as poisonous snakes and demons. Calamus and Chinese mugwort then were kept to protect Qu Yuan's soul against these evil creatures.

Dragon-boat races have a long history in south China. It is also said to commemorate Qu Yuan.1 comment:

 1. 新家需要室內設計的話,請找優良室內設計公司,我是在優質室內設計最大入口,找到需要的公司,幫我家裡用LED款的螢光棒型的手電筒幫我照明 ,所以家裡亮晶晶,室內設計公司還用堆高機把我家的東西搬運,XD這樣就可以去網路上的a383好多漂亮的眉眉就在a383裡面
  這樣就不怕被徵信社捉姦了。
  提供找到一個地方好多的免費資源有空看看吧!有統一發票對獎,線上簡轉繁,消費卷優惠,火車時刻表,郵遞區號查詢,無樂不作歌詞,國境之南歌詞,壞人歌詞,別再為他流淚歌詞,供網友查詢唷!

  優質站點介紹給您:搬家公司,素食,健身,健身
  ,保養,
  台北搬家,
  搬家公司 ,茶葉


  ,搬家,
  烏來搬家
  ,坪林搬家,
  深坑搬家,
  汐止搬家
  ,萬里搬家
  ,金山搬家
  ,平溪搬家
  ,雙溪搬家,
  貢寮搬家,
  桃園搬家,搬家公司
  ,網頁設計
  ,二手家俱, 虛擬主機
  ,八里搬家
  ,泰山搬家
  ,五股搬家,
  台中搬家, SEO
  ,SEO,
  汽車貸款,
  批發 ,服飾批發
  ,motel
  汽車旅館,
  借錢 ,減肥,
  減肥餐,租車
  ,當舖
  ,當舖,
  二手車
  ,清潔黃頁,
  情趣用品
  ,二手書,
  motel
  有空看看唷!
   
   

  ReplyDelete

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น