Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

เทศกาลของจีนที่สำคัญเทศกาลของจีนที่สำคัญ..อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ได้ที่นี่
...ร่วมด้วยช่วยกันภาษาจีน วัฒนธรรมจีนของคนไทยเชื้อสายจีน..
ประวัติความเป็นมา กิจกรรมสำคัญในเทศกาลจีนที่สำคัญๆ

1.เทศกาลตรุษจีน
2.เทศกาลโคมไฟ เทศกาลง่วนเซียว, หยวนเซียว
3.วันเช็งเม้ง
4.วันไหว้ขนมจ้าง
5.เทศกาลสาร์ทจีน
6.เทศกาลวันไหว้พระจันทร์
7.เทศกาลฉงหยาง

ใครอยากช่วยแบ่งปันเทศกาลอะไรก็ได้..ร่วมด้วยช่วยกันได้

Source1
เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของพี่น้องชาวจีน จากในอดีตที่มีเพียงการไหว้เจ้า ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนในไชน่าทาวน์ได้ร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ ให้เทศกาลตรุษจีนกลายเป็นงานฉลองตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ เช่น มีการปิดถนนเยาวราช และเปิดร้านรวมต่างๆ ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินชม เดินชิมอาหาร เพลิดเพลินกับบรรยากาศตระการตาของการแสดง แสง สี เสียง และการแสดงจากคณะสิงโตและขบวนมังกรอันยิ่งใหญ่

วันตรุษจีน แบ่งออกเป็น 4 วัน คือ
วันไหว้ (วันส่งท้าย) 1 วัน มีการไหว้ 3 เวลา คือ เช้า กลางวัน และบ่าย
วันถือ 1 วัน หรือวันชิวอิก (วันปีใหม่จีน) ถือเป็นวันมงคล ชาวจีนจะไม่ทำงาน งดเว้นการกระทำที่ถือว่าเป็นอัปมงคล และแต่งกายให้สวยที่สุด เพื่อไปอวยพรตามบ้านญาติมิตร
วันเที่ยว 2 วัน คือวันชิวหยีและชิวซา
ประทัด ชาวจีนเชื่อว่า จะช่วยไล่สิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่ซ่อนเร้นในบ้านเรือนให้หนีไป
แต๊ะเอีย แปลตรงตัวว่า เงินก้นถุงประจำปี เงินนี้ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะให้แก่บุตรหลานของตน เพื่อให้เด็กมีเงินทองเก็บไว้เป็นทุนเมื่อโต โดยจะใส่ซองกระดาษสีแดง ที่เรียกว่า อั่งเปา

เทศกาลง่วนเซียว เทศกาลโคมไฟ(แดง) เป็นเทศกาลแรกของปีหลังตรุษจีน 14 วัน โดยจะมีการเฉลิมฉลองและไหว้เจ้า เป็นการเน้นให้เห็นว่า การทำงาน หรือกิจการค้าหลังจากวันนี้ไป ต้องเดินเครื่องเต็มร้อย


หลังจากตรุษจีนผ่านไปประมาณ๑๕วัน(วันที่๑๕ของต้นปี) คนจีนก็จะมีการไหว้เจ้าเรียกว่า"เทศกาลง้วนเซียว"(ดูจากปฏิทิน)บางปีก็ตรงกับวัน"มาฆบูชา"แต่ปีนี้วัน"มาฆบูชา"มาก่อนหนึ่งวัน

เทศกาลสารทจีน เริ่มวันที่ 15 เดือน 7 ของจีน หรือประมาณเดือนสิงหาคมของไทย การไหว้ครั้งนี้พิเศษกว่าการไว้ครั้งอื่นๆ ตรงที่ต้องการไหว้ขนมเข่งและขนมเทียน และนอกจากจะไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษแล้ว บางบ้านยังไหว้ผีไม่มีญาติอีกด้วย

เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือสารทตงชิว ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของจีน เป็นการไหว้เจ้าแม่กวนอิมนั่นเอง โดยจะมีของไหว้เฉพาะ เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ต้นอ้อย โคมไฟ บางตำนานก็ว่าเทศกาลนี้เกิดจากการไหว้ขอบคุณพระพิรุณหลังหน้าเก็บเกี่ยว และบ้างก็ว่าเป็นเทศกาลที่สร้างเพื่อเป็นอุบายในการปลดแอกชาติจีน จากการปกครองของมองโกล

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น