Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 23 February 2009

รักของพ่อแม่เพลงของ พร ภิรมย์


****


มีครอบครัวหนึ่งซึ่งยากจน

มีบุตรสี่คนเป็นผู้ชาย

พ่อแม่แก่จวนตาย

แกรักลูกชายส่งไปเรียน


อดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ด

กระแหม่กระเหม็ดเพราะความเพียร

รับจ้างถางไร่ไถ่นาใครไม่เตียน

ถางส่งลูกเรียนซื้อตำรา


ลูกทั้งสี่กุศลเก่าส่ง

สมประสงค์สุดหรรษา

สอบสำเร็จสมเจตนา

แถมได้ภรรยาทั้งสี่คน


ได้ลูกสาวของเศรษฐี

สมศักดิ์ศรีเพราะมีกุศล

แต่ลืมพ่อแม่ทิ้งแกยากจน

ลูกทั้งสี่คนไม่คิดถึงคุณ


ลูกทั้งสี่มีความสุข

พ่อแม่มีทุกข์นอนตามใต้ถุน

แกต้องขอทานที่บ้านใจบุญ

พอเป็นทุนเลี้ยงอาตมา


มาวันหนึ่งถึงบ้านบุตร

ทั้งสองสุดเหนื่อยแรงล้า

ขออาศัยใต้ร่มชายคา

จึงพบหน้าบุตรของตน


แต่พวกลูกกลับปฏิเสธ

แถมไล่เฉดว่าไปให้พ้น

แสร้งไม่ไยดีทั้งสี่คน

กลับช่วยเมียตนไล่ขอทาน


ความงันงกเลยตกบันได

คอหักตายราวปาฏิหาริย์

แกเห็นลูกชายแกวายปราณ

สองขอทานย้อนกลับมา


กอดศพลูกแล้วร้องไห้

สุดเสียดายลูกหนักหนา

ลูกชั่วอย่างไรก็ไม่โกรธา

บิดรมารดาตัดลูกไม่ลง

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น