Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 10 February 2009

รู้จักเธอ...ผู้หญิงก่อน จะบอกรัก..

รู้จักเธอ...ผู้หญิงก่อน จะบอกรัก..ในวันวาเลนไทน์กัน?

หัวใจและความคิดของผู้หญิง
ผู้หญิง... ใช้สัญชาติญาณ หรือประสาทที่หกมากกว่าเหตุผล
และมักจะสังเกตรายละเอียดในสิ่งที่เล็กๆ น้อย ๆ มากกว่าผู้ชาย

ผู้หญิง...โกรธง่าย เจ้าอารมณ์ และแสดงออกมาง่าย ๆ

ผู้หญิง... มีความเห็นอกเห็นใจและห่วงใยคนอื่น

ผู้หญิง... ต้องการความรัก อยากให้มีคนบอกเธอบ่อย ๆ ว่า เธอสวย น่ารัก

ผู้หญิง... เป็นคนที่ทำให้บ้านมีความอบอุ่น ให้ความสนใจสมาชิก

ผู้หญิง... อยู่ในโลกของความคิด จินตนาการ

ผู้หญิง...ชอบทำอะไร อ้อม ๆ ต้องให้ตีความ

ผู้หญิง...ยอมเป็นผู้แพ้

ผู้หญิง.. ต้องการที่จะรู้ว่า พวกเธอเป็นที่ต้องการและเป็นที่รัก
การให้ความสนใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นสิ่งที่ใหญ่สำหรับพวกเธอ
พวกเธอจะไม่พูดถึงความรู้สึก และสงวนท่าทีถึงความรู้สึกชื่นชอบที่มีต่อชายที่ตนรัก

ด้านสังคมของผู้หญิง
ผู้หญิง... ชอบพึ่งพาคนอื่น

ผู้หญิง...สนใจบุคคลมากกว่าสิ่งของ


ด้านร่างกายของผู้หญิง
ผู้หญิง...มีกล้ามเนื้อและกระดูกเล็กกว่าชายและไม่ค่อยชัดเจน

ผู้หญิง... มีขนน้อยกว่า

ผู้หญิง...ผิวสวย เนียน และละเอียดกว่า

ผู้หญิง...อายุยืนยาวกว่าผู้ชาย

ด้านจิตใจของผู้หญิง
ผู้หญิง... สนใจเรื่องศาสนามากกว่า แต่มักจะอยู่ในระดับของอารมณ์

ผู้หญิง... อดทนมากกว่า

ผู้หญิง... ติดบ้าน ชอบงานบ้าน และการดูแลเด็ก

เรื่องทางเพศของผู้หญิง
ผู้หญิง... ความรู้สึกทางเพศช้ากว่าผู้ชาย

ผู้หญิง... ควบคุมตนเองในความรู้สึกทางเพศได้ดีกว่าผู้ชาย

ผู้หญิง... ความรักมาก่อนเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ

อวัยวะและระบบอื่น ๆ ของผู้หญิง
ผู้หญิง.. มีหัวใจเล็กและยืดหยุ่นกว่าของผู้ชาย

ผู้หญิง...มีระบบการหมุนเวียนโลหิตของผู้หญิงเร็วกว่าของผู้ชาย

ผู้หญิง...มีอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าของผู้ชาย ดังนั้น จึงใช้อารมณ์มากกว่าผู้ชาย

ผู้หญิง... มีระบบประสาทที่มีความไวต่อความรู้สึกมากกว่าผู้ชาย

ที่เหลือนอกจากนี้ ก็มาจากสภาพแวดล้อมและการศึกษาอบรม และระบบของสมองที่พัฒนาขึ้นในช่วงเดือนแรก ๆ ของชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่....

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น