Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

ที่มาเทศกาลง่วนเซียวที่มาเทศกาลง่วนเซียว หยวนเซียว เทศกาลโคมไฟ(แดง)
ธรรมเนียมที่มาของเทศกาลนี้ มีเรื่องสาเหตุมาจากองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ที่แม้นจะอยู่สุขสบาย
หากก็ทรงเหงา ที่เมื่อทรงได้สดับว่า มนุษย์บนโลกอยู่กันอย่างมีความสุขสนุกสบาย พระองค์ทรงกริ้วมาก พระองค์จึงทรงตรัสเรียกสัตว์เทพที่ทรงเลี้ยงไว้เป็นห่านพ่นไฟ ให้ลงไปบนโลกหายใจหนักๆ แล้วพ่นไฟเผาโลกนี้ โดยให้เผาวันที่ 15 เดือน 1 เป็นวันเผาโลกให้เป็นจุณ
ให้บังเอิญว่านางฟ้าใจดีได้ยินพระรับสั่ง นางเทพธิดาคิดว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ ต้องทรงมีปัญหาอะไรบางอย่าง จึงคิดผิดทำพลาดไป นางเทพธิดาตัดสินใจรีบเหาะไปยังโลกเพื่อเตือนเหล่ามนุษย์ พร้อมบอกเคล็ดว่า ห่านมนต์นี้กลัวกรงไม้ไผ่ ให้ทำกรงไว้จับห่านมนต์ขังพร้อมกันนี้มีชายหัวใจคนหนึ่งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มว่า เราน่าจะจุดโคมไฟกันมากๆ เพื่อให้โลกดูสว่างไสวให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงเข้าใจผิดคิดว่าโลกกำลังถูกไฟไหม้ตามพระประสงค์ แล้วก็จริงๆ ด้วยที่เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงคิดว่า โคมไฟที่จุดสว่างไปทั่วคือโลกที่กำลังถูกไหม้ จึงเกิดเป็นธรรมเนียมนิยมจุดโคมไฟแล้วเดินแห่ไปตามถนนในคืนวันที่ 15 เดือน 1 ของจีน
No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น