Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 10 February 2009

รู้จักนาย..ก่อนบอกรัก

รู้จักนาย..ก่อนบอกรัก

ชายหญิงมีความแตกต่างกัน ก่อนจะบอกรักใครนั้น ควรรู้จักพื้นฐานของกันและกันก่อนให้ดี......
ก่อนจะบอกรักหนุ่มใดในวันวาเลนไทน์นี้ ...คุณรู้จัก "ผู้ชายคนนี้" แค่ไหน?

ด้านความคิดและหัวใจ
ผู้ชาย....คิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลตามลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงบทสรุป

ผู้ชาย...แสดงออกทางอารมณ์น้อย มักจะไม่ร้องไห้ออกมาง่าย ๆ

ผู้ชาย... ไม่ไวในความรู้สึกของคนอื่นและบางครั้งก็ทำร้ายจิตใจของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

ผู้ชาย.. ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการความสำเร็จ เงิน อำนาจ และต้องการความก้าวหน้า

ผู้ชาย... ไม่ค่อยมีความรู้สึกแห่งความอบอุ่น และไม่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่น

ผู้ชาย... อยู่ในโลกของความเป็นจริง

ผู้ชาย... แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจนตรงประเด็น

ผู้ชาย... แสดงออกถึงความต้องการที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญ

ผู้ชาย... ไม่ชอบที่จะแสดงความรู้สึกและแสดงบอกว่า "รัก" ด้วยคำพูดและการกระทำ
เช่น ไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องที่ผู้หญิงให้ความสำคัญ

ด้านสังคม
ผู้ชาย..เป็นอิสระ อยู่ได้ด้วยตนเอง

ผู้ชาย.. สนใจสิ่งของ วัตถุ


ด้านร่างกาย
ผู้ชาย... กล้ามเนื้อและกระดูกใหญ่ ชัดเจน

ผู้ชาย... มีขนมากกว่าหญิง มีหนวด มีเครา

ผู้ชาย... ผิวหยาบ ไม่อ่อนนุ่ม

ผู้ชาย... อายุสั้นกว่าผู้หญิง

ด้านจิตใจ
ผู้ชาย..สนใจเรื่องศาสนาน้อยกว่าหญิง ถือศาสนาไม่ค่อยจริงจัง

ผู้ชาย..อดทนน้อยกว่า แม้ว่า จะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่า

ผู้ชาย... มีความทะเยอทะยานและแข่งขัน แสวงหาอำนาจ

ทางเพศ
ผู้ชาย... มีความรู้สึกทางเพศรวดเร็ว

ผู้ชาย... มีพลังทางเพศมาก

ผู้ชาย... สับสนระหว่างความรักกับเพศ และมีความเข้าใจในเรื่องของความรักค่อนข้างจำกัด
ความต้องการทางเพศแรงกว่าความต้องการความรัก

อวัยวะและระบบอื่น ๆ
ผู้ชาย... มีหัวใจใหญ่ แต่ยืดหยุ่นน้อยกว่าผู้หญิง

ผู้ชาย... มีระบบการหมุนเวียนโลหิตช้ากว่าของผู้หญิง

ผู้ชาย... มีอุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าของผู้หญิง จึงใช้อารมณ์ความรู้สึกน้อยกว่าผู้หญิง

ผู้ชาย... มีระบบประสาทที่ไวต่อความรู้สึกน้อยกว่าผู้หญิง

ความแตกต่างของอุณหภูมิในร่างกาย ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง เป็นผลมาจากความแตกต่างของเลือด

.....ในวันวาเลนไทน์นี้ ...คุณมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ผู้ชาย คนที่คุณรู้สึกชอบ อยากบอก "รัก" สักแค่ไหน?......

วันวาเลนไทน์...วันแห่งความรัก ...และความเข้าใจ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น