Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 24 February 2009

กลอนวันผู้สูงอายุ:วันผู้สูงอายุ


วันผู้สูงอายุระบุไว้

จงตั้งใจจดจำอย่าทำหลง

เพื่อให้เป็นวันพิเศษเจตจำนง

รวมวันสงกรานต์คู่ดูเป็นชุด


ใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด

รัฐก็จัดให้วันนี้เป็นวันหยุด

คนที่อยู่ไกลห่างต่างเร่งรุด

ทั้งเหนือสุดแม่สายใต้ยะลา


ตั้งความหวังเอาไว้มุ่งหมายมั่น

คงพบกันพ่อแม่ที่แลหา

ทั้งพี่น้องเพื่อนสนิทติดตรึงตรา

ต่างก็มารุมล้อมพร้อมเพรียงกัน


จงไปดีมีสุขนะลูกเอ๋ย

เสียงแม่เอ่ยสอนสั่งทั้งปลอบขวัญ

เพื่อแม่พ่อลูกมิท้อขอฝ่าฟัน

คงมีวันสิ้นสุดหยุดความจน


แล้วกำหนดวันลาก็มาพราก

ก่อนจะจากฝากคำย้ำอีกหน

สงกรานต์หน้าจะกลับมาหาทุกคน

ใจกังวลห่วงใยไม่อยากจร


กับคนรักบอกไว้ยามใกล้ชิด

ยังคงคิดถึงสัมพันธ์วันเก่าก่อน

ยังมุ่งมั่นฝันใฝ่ใคร่แนบนอน

ยังอาวรณ์เช่นเคยตอนเอ่ยลา


โดย : รจนา U.S.A.


วันนี้เป็นเพียงวันสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้นให้จดจำและทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมให้ความสำคัญแด่ท่านผู้สูงวัย แต่อยากให้ทุกๆ วันมีความสำคัญที่ใส่ใจดูแลและเห็นคุณค่าของท่านเหล่านั้นครับ
ที่มาข้อมูล(บางส่วน) : ฝ่ายวารสารและเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


1 comment:

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น