Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

เทศกาลหยวนเซียว: เทศกาลง่วนเซียว (Yuan Xiao Day)เทศกาลหยวนเซียว: เทศกาลง่วนเซียว (Yuan Xiao Day)
“วันตรุษจีน” นอกจากจะมีประเพณีไหว้เจ้าเพื่อสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตามความเชื่อที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวแล้ว ในพิธีสักการะยังมีการบวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นไหว้และอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการหยุดพักผ่อนเพื่อท่องเที่ยวประจำปี
หลังเทศกาลตรุษจีน 15 วัน จึงมีการจัดเทศกาลง่วนเซียวขึ้น เพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนได้พบปะสังสรรค์และชมการละเล่นต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
เทศกาลหยวนเซียว: เทศกาลง่วนเซียว (Yuan Xiao Day) เทศกาลชมโคมไฟ(จีน) Lamp Chinese Festival นับเป็นอีกกิจกรรมที่มีคุณค่า-แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในเทศกาลหยวนเซียวหรือง่วนเซียวที่ จ.ขอนแก่น ได้เคยมีการแสดงประติมากรรมโคมไฟที่ออกแบบโดยกลุ่มศิลปินไห่เทียน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีผลงานมาแล้วอย่างมากมายในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น ซึ่งโคมที่นำมาแสดงมีทั้งหมด 5 ชุดใหญ่ ได้แก่
ชุดมังกรทองบนแผ่นดินสยาม เป็นมังกรทองขนาดใหญ่ ลำตัวยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร ในท่วงท่าขดเป็นเกลียวแบบสามมิติ มีลวดลายมีคมชัดสวยงามยามเปล่งแสง
ชุดแปดเซียน เทพพันธมิตรแห่งความสามัคคี ได้แก่ ทิก๋วยลี้ เซียนแห่งยา/ ฮั่นเจงหลี เซียนแห่งโชคลาภ / สื่อท่งบิน เซียนแห่งการรักษา/ เจียงกั๋วเล้า เซียนแห่งความมั่นคง / น่าใช้หัว เซียนแห่งมวลบุปผชาติ/ นางฮ่งเซียนไกว เซียนแห่งความดีงาม / ฮั่นเซียงจื้อเซียนแห่งการพยากรณ์ และเช่าก๊กกู่เซียนแห่งยศฐานบรรดาศักดิ์ ซึ่งเซียนทั้งแปดแม้จะเป็นเทพชั้นผู้น้อย แต่ก็มีความสามัคคีและรู้จักร่วมแรงร่วมใจ ก็ทำให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ สามารถข้ามทะเลเพลิงและฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย กลายเป็นตำนานที่ครอบครัวชาวจีนต้องบอกเล่าสืบทอดสู่ลูกหลาน
ชุดโคมไฟร้อยสกุลแซ่ เป็นการประดับโคมไฟลูกทรงกลม ทรงรี ทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งโคมแต่ละดวงจะมีป้ายอักษรตามแซ่ของชาวจีนห้อยอยู่ เมื่อพ่อแม่อุ้มลูกจูงหลานมาดูโคม ก็จะทดสอบลูกหลานโดยการให้วิ่งไปหาแซ่ของตนเอง เมื่อพบแล้วก็อธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในครอบครัว
เงื่อนมงคลจีน เป็นโคมไฟรูปทรงคล้ายโบ คือ สัญลักษณ์ของความผูกพันและความกลมเกลียวระหว่างมิตรภาพของไทยและจีนที่ดำรงมาอย่างยาวนาน
ไฉ่ซิงเอี้ย เทพแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต คือ เมื่อครั้งเป็นพ่อค้าพาณิช ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จัดการให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่น และเมื่อเป็นขุนนางก็เป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สุขุมรอบคอบและชาญฉลาด จึงเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคลาภ ความมั่งคั่งที่นิยมมาสักการะ นอกจากนี้แล้วยังมีโคมไฟรูปสัตว์
ในเทศกาลง่วนเซียว หรือหยวนเซียวนี้ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจียยังพร้อมใจกันประดับโคมไฟตามอาคารบ้านเรือน เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลง่วนเซียวกัน..อย่างสวยงาม
No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น