Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

"เจี่ยวจื่อ (Jiao Zi)" หรือ เกี๊ยว

"เจี่ยวจื่อ (Jiao Zi)" หรือ เกี๊ยว
เป็นอาหารที่มีความเป็นตัวแทนความเป็นจีนมากที่สุด จนคำพังเพยว่า "ของอร่อยไม่เหนือกว่าเจี่ยวจื่อ" ในช่วงตรุษจีนจึงต้องกินเจี่ยวจื่อหรือเกี๊ยวให้ได้ เกี๊ยวเป็นอาหารประเภทต้มที่ใช้แผ่นแป้งสาลีมาห่อไส้ต่างๆ โดยปกติแล้ว ในคืนส่งท้ายปีเก่า จะห่อเกี๊ยวเตรียมไว้ไว้ให้เรียบร้อย รอถึงฤกษ์จื่อสือ (Zi Shi) คือ เวลา 23.00-01.00 น. ซึ่งเป็นช่วงติดต่อกันระหว่างปีเก่ากับปีใหม่ จึงค่อยนำไปต้ม เพราะคำว่า "เกี๊ยว" หรือ "เจี่ยวจื่อ (Jiao Zi)" ในภาษาจีนคล้องจองกับคำว่า "เจียวจื่อ (Jiao Zi)" แปลว่า "ย่างเข้าสู่ฤกษ์จื่อสือ (Zi Shi) 23.00-01.00 น." มีนัยแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะจัดเตรียมอาหารไว้มากมายเท่าไรก็ตาม ชาวจีนจะไม่ลืมกินเกี๊ยวแน่ๆ
โดยเฉพาะที่ภาคเหนือของจีน เกี๊ยวจัดเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้บนโต๊ะอาหารในคืนส่งท้ายปีเก่า ในยามดังกล่าว เกี๊ยวไม่เพียงแต่เป็นอาหารเอร็ดอร่อยเท่านั้น หากยังเป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาอันดีของชาวจีนที่มีต่อชีวิตอันงดงามด้วย การที่สมาชิกครอบครัวนั่งล้อมวงห่อเกี๊ยวด้วยกัน และรับประทานเกี๊ยวด้วยกัน ถือว่ามีบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์และความสนุกสนานมากเลยทีเดียว

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น