Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 26 October 2010

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010
ผลิตงานอย่างมืออาชีพ

Microsoft Offive 2010 เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือ และคุณลักษณะใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยคุณสร้าง, ติดต่อสื่อสาร และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่บ้าน ในสำนักงานหรือโรงเรียน ประกอบด้วยMSWord
Excel
PowerPoint
Access
Outlook
OneNote
InfoPath
Publisher
SharePoint
Communicator
รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Office Web Apps เป็นต้น ด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทำงานได้จากทุกที่บนพีซี โทรศัพท์มือถือ และโปรแกรม Web Browser และเครื่องมือที่มีความสามารถระดับมืออาชีพ Office 2010 ยังสามารถสร้างงานนำเสนอความคิดของคุณได้อย่างน่าสนใจ และง่ายมากขึ้นด้วยการออกแบบที่พร้อมใช้งาน และมีความสามารถในการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะของ Microsoft Office 2010
1. คุณลักษณะการแก้ไขรูปภาพ และสื่อให้ดีขึ้น โดยสามารถเติมความคิดสร้างสรรค์ลงในงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

2. คุณลักษณะการค้นหาเมนูคำสั่งที่ง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Ribbon ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นคุณสามารถเข้าถึงคำสั่งเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดคำสั่งต่างๆ เองเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของคุณได้

3. คุณลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้นตลอดจนการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีเข้าใจได้โดยง่าย ด้วยโปรแกรม MS Excel 2010

4. คุณลักษณะการรับข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเมื่อ และทุกรูปแบบ ด้วยโปรแกรม MS Office Web Appsที่ทำงานควบคู่กับโปรแกรม MS Office 2010

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น