Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 25 October 2010

Microsoft School Agreement : DAE

Microsoft School Agreement : DAE
โปรแกรมสิทธิพิเศษประจำปี 2553

1. โปรแกรม Microsoft Window 7 ได้รับการออกแบบให้ทำงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ
โดยกลไกการทำงานใหม่นี้ จะมีเสถียรภาพการประมวลผลอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้จะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ทันทีที่เริ่มใช้งาน

2. โปรแกรม Windows Movie Maker-Demo คือ โปรแกรมเพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ

3. โปรแกรม Worldwide Telescope-Demo คือ โปรแกรมเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และจินตนาการ

4. โปรแกรม Bild Lego on your Computer คือ โปรแกรมเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านวิเคราะห์, จินตนาการ และตรรกวิทยา

5. โปรแกรม Paint DotNet คือ โปรแกรมเพิ่มทักษะทางด้านวิเคราะห์ จินตนาการและศิลปะ

ส่วนในปี 2554 นี้ เตรียมพบกับโปรแกรมสิทธิพิเศษประจำปี 2554

Microsoft Marvin คือ โปรแกรมสร้างสื่อสามมิติ เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 มิติ

Microsoft Multipoint คือ ซอฟท์แวร์รูปแบบใหม่ ที่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
ต่อการเชื่อมต่อ Mouse มากกว่า 1 ตัว ถึง 200 ตัว

Microsoft office 2010 คือ โปรแกรมการทำงานที่เชื่อมถึงกัน การสร้างกราฟฟิคที่ดูดีมีสไตล์
และทำงานทั้งบนพีซี เว็บบราว์เซอร์ และโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น คุณจึงทำงานในแบบที่คุณ
ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ
02-682-6350

1 comment:

 1. There are many scholarships out there, so you must find the one that

  matches your needs. We all have our unique talents and skills.

  Whether you are the science wiz of your class, a passionate activist,

  or total animal and nature lover, there is a scholarship just for you.

  school scholarships

  ReplyDelete

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น